Finland wil tegen 2030 4% van het bbp in O&O investeren

Finland aims to invest 4% of GDP in R&D by 2030

Finland heeft nieuwe stappen gezet om te werken naar een investeringsniveau van 4% van het BBP in O&O-activiteiten tegen 2030. Een parlementaire werkgroep voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie heeft een eindrapport gepresenteerd met de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in het Finse onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-ecosysteem, een beoordeling van de huidige stand van zaken van de O&O-financiering en voorstellen voor de vernieuwing van de Finse Onderzoeks- en Innovatieraad. In het verslag benadrukt de werkgroep dat het O&O&I-systeem en de financiering van O&O op een alomvattende en evenwichtige manier, en met een langetermijnperspectief moeten worden ontwikkeld. Dit laatste moet doeltreffende onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden van hoge kwaliteit verzekeren en zou alle actoren in het systeem ertoe aanzetten zich te blijven inzetten en hun investeringen op peil te houden. De doelstelling is ook wettelijk vastgelegd in de wet op de financiering van onderzoek en ontwikkeling, welke op 1 januari 2023 in werking is getreden.

Persbericht kantoor van de Finse premier
Eindrapport Parliamentary RDI Working Group