Historische perspectieven op het wetenschaps- en technologiebeleid

Historical perspectives on science and technology policy

In de twintigste eeuw zijn er verschillende kritieke periodes geweest voor het wetenschaps- en technologiebeleid. Denk aan de Koude Oorlog of de opkomst van publiek-private samenwerking waardoor Silicon Valley kon ontstaan. Een artikel van het Amerikaanse Center for Strategic & International Studies laat zien dat er veel te leren valt van deze gebeurtenissen. Zo kan het nog steeds zinvol zijn “een hoop geld te storten in het oplossen van een probleem”.

Artikel CSIS