Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteit weer echt aan het stijgen?

Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteit weer echt aan het stijgen?

Veel economen en beleidsmakers vragen zich af waarom de arbeidsproductiviteit in veel Westerse landen nog maar langzaam stijgt. Een artikel van vier Britse economen in VOX-CEPR ontdekt dat er een serie verklaringen zijn, variërend van het meten van de verkeerde dingen tot veranderingen in de handelspatronen. In een artikel van Brookings geven drie Amerikaanse economen beleidsaanbevelingen over hoe de arbeidsproductiviteit weer kan groeien met economische maatregelen als het bevorderen van O&O en het versterken van human capital, vooral gericht op de digitale economie. De Britse podcastserie Productivity Puzzles onderzoekt waarom de productiviteit in het VK zo laag is en waarom er zulke grote verschillen in productiviteit zijn tussen en binnen de regio’s. De serie probeert ook inzicht te verschaffen in slim beleid en effectieve bedrijfspraktijken voor verhoging van de productiviteit en hoe dit welvaart, welzijn en inclusieve duurzame groei zal bevorderen. In de Forward Thinking podcast van het McKinsey Global Institute gaat professor Diane Coyle dieper op dat laatste onderwerp in. Bij het bepalen van veranderingen in arbeidsproductiviteit wordt bijna alleen gekeken naar het bbp. Coyle pleit voor het veel bredere toetsingskader van brede welvaart, dus inclusief maatschappelijke effecten en duurzaamheid.

Artikel VOX-CEPR

Artikel Brookings

Podcast Productivity Puzzles

Podcast Forward Thinking