Hoorzitting Vlaams Parlement over dual use en militaire O&O&I

Hearing of the Flemish Parliament on dual use and military R&D&I

Het Vlaams Parlement heeft op 19 juni een hoorzitting gehouden over nut, noodzaak en nadelen van overheidssteun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire finaliteit. VARIO-raadslid Johan Martens en VARIO-directeur Danielle Raspoet lichtten er het VARIO-advies ‘Overheidssteun voor Dual Use en Militaire O&O&I’ van april 2018 toe. Namens het Vlaams Vredesinstituut spraken directeur Tine Destrooper en onderzoeker Diederik Cops. Zij gingen in op het advies van hun instituut dat afgelopen week verscheen. Minister Philippe Muyters beslist nog voor de zomer of hij onderzoeksprojecten met mogelijke militaire finaliteit gaat ondersteunen.

Videoverslag Hoorzitting – Departement EWI

Nieuwsbericht De Standaard

Advies VARIO (pdf; april 2018)

Advies Vlaams Vredesinstituut (pdf)

Analyse Vlaams Vredesinstituut (pdf)