IBN Space 4.0 is eerste antwoord op VARIO-advies‘Flanders’ Space’

IBN Space 4.0 is eerste antwoord op VARIO-advies‘Flanders’ Space’

De Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI) krijgt subsidie van de Vlaamse Regering voor de oprichting van een innovatief bedrijfsnetwerk (IBN). IBN Space 4.0 start op 1 oktober 2018 met een budget van 300.000 euro. Het is de bedoeling dat het IBN een duurzaam netwerk tot stand brengt dat op termijn uitgroeit tot een volwaardige space economie in Vlaanderen.  “Het instrument van een innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) lijkt het ideale instrument om de actiepunten uit te voeren die VARIO in zijn advies Flanders’ Space, van februari 2018 had voorgesteld. De activiteiten die het netwerk gaat uitvoeren, sluiten ook nauw aan bij het advies” antwoordt minister Muyters op een parlementaire vraag in de commissie Economie van het Vlaams Parlement.

Verslag Commissie EWI

Advies VARIO (februari 2018)