Innovatie, handelsbeleid en globalisering

Innovation, trade policy and globalisation

Invoertarieven veroorzaken grote productiviteitsverliezen. Ze verhogen de welvaart slechts voor korte tijd en alleen wanneer handelspartners geen vergeldingsmaatregelen nemen. O&O-subsidies daarentegen stimuleren binnenlandse innovatie en verhogen zo de welvaart, vooral op langere termijn, zonder de voordelen van de internationale handel in gevaar te brengen. Dat concludeert een artikel op de economenwebsite Vox. In de nieuwste editie van Intereconomics laten economen zien dat het oude paradigma in de economische wetenschap, nl. dat van markten die automatisch de beste oplossing leveren, niet meer werkt. Er is, volgens hen, een nieuw paradigma nodig die de urgente problemen van vandaag kan helpen oplossen, zoals de toenemende ongelijkheid, de klimaatverandering en het toenemende handelsprotectionisme.

Artikel Vox

Artikel Intereconomics