Internationaal debat over intellectueel eigendom AI-gegenereerde uitvindingen

Internationaal debat over intellectueel eigendom AI-gegenereerde uitvindingen

De vraag of kunstmatige intelligentie het eigendom kan claimen van uitvindingen leidt internationaal tot debat. Het patentenbureau in het VK is een consultatie gestart om de vraag of AI-gegenereerde uitvindingen moeten worden beschermd. En zo ja, hoe? "We moeten ervoor zorgen dat de wet gelijke tred houdt en geschikt is om creativiteit en innovatie te stimuleren", aldus het Intellectual Property Office (IPO). Het Europese patentenbureau (EPO) heeft kort voor kerst laten weten dat alleen een mens uitvinder kan zijn.

Artikel Raconteur

Uitspraak EPO