Internationalisering hoger onderwijs

Op losse schroeven in veel landen

Internationalisering hoger onderwijs

Het mondiale landschap voor internationalisering van het hoger onderwijs is drastisch aan het veranderen. Naast nationalistisch-populistische kritiek zijn kwesties als academische vrijheid, ethiek, de rol van het Engels als onderwijstaal, zorgen over transnationaal onderwijs en verschuivende patronen in studentenmobiliteit uitdagingen voor de toekomst. Dat betogen Hans de Wit en Philip Altbach van het Amerikaanse Boston College in het tijdschrift International Higher Education. Een artikel van ScienceGuide gaat nader in op de opvattingen van de twee hoogleraren. Een artikel van University World News meent dat de ontwikkelingen die Altbach en De Wit schetsten lang niet overal negatief uitpakken. Bovendien kunnen instellingen nog veel aspecten van internationalisering verbeteren. Het artikel voorziet dan ook een zonnige toekomst voor de internationalisering van het hoger onderwijs.

Artikel International Higher Education (pdf)

Artikel ScienceGuide

Artikel University World News