Interuniversitaire visie op kennisveiligheid en ongewenste buitenlandse inmenging

Interuniversitaire visie op kennisveiligheid en ongewenste buitenlandse inmenging

In de vergadering van de parlementaire commissie voor EWI vorige week donderdag, gaf minister Jo Brouns aan dat er inzake een mogelijke officiële gedragscode tegen buitenlandse inmenging in O&O bij onderzoeksinstellingen, universiteiten en ondernemingen gesprekken lopen met betrokken actoren. “Er is inderdaad veel draagvlak voor om daartoe te komen” aldus Brouns. Ook is er volgens hem absoluut samenwerking met het federale niveau nodig. Ondertussen hebben de Vlaamse universiteiten binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) een visienota gepresenteerd met een gemeenschappelijke agenda voor kennisveiligheid en het tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging. Verder hebben de universiteiten een waardenkader opgesteld om internationale academische samenwerking te toetsen. “Internationale partnerschappen moeten de toets van institutionele autonomie en academische vrijheid doorstaan. Onze aanpak moet bij uitstek waardengedreven zijn”, aldus voorzitter van de VLIR Rik Van de Walle.

Verslag Vlaams Parlement
Persbericht VLIR
Artikel De Tijd