Komt Europese Green Deal onder druk door de coronacrisis?

Komt Europese Green Deal onder druk door de coronacrisis?

Naast de impact op de menselijke gezondheid, lijken de coronacrisis en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan, ook consequenties te hebben voor het klimaat. De CO2-emissies dalen in ieder geval, schetst een artikel van Vleva. In dit opzicht kunnen we ons afvragen wat de gevolgen hiervan zijn op de klimaatambities die de Europese Unie naar voor schuift in haar Green Deal. Als de economie na de crisis weer aantrekt, is de kans heel groot dat de emissies opnieuw zullen stijgen. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn te verwachten in de rest van de wereld. De Club van Rome is daarom een petitie gestart voor de wereldleiders, onder het motto: ‘A Healthy Planet for Healthy People’. De boodschap is dat de wereld, in haar streven naar economisch herstel na de coronacrisis, moet inzetten op ‘groene’ groei. Een artikel van het Nederlandse weekblad De Groene vraagt zich af of dit haalbaar is. Een artikel van Science Alert denkt van wel, als overheden in hun stimuleringsmaatregelen direct klimaatoverwegingen meenemen. Een artikel van EurActiv noemt dat “holistische economische herstelplannen”. Een artikel van New Europe spreekt van “duurzame herstelprogramma’s”. De Global Energy and Climate Outlook (GECO) van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie noemt vier innovatie-onderwerpen waarop beleidsmakers hun inspanningen moeten concentreren: elektrificatie van het energiegebruik, het klimaatvriendelijker maken van de elektriciteitsproductie, het vergroten van de energie-efficiency in alle sectoren en het mobiliseren van nieuwe opties voor de integratie en opslag van duurzame energie.

Artikel Vleva

Blogpost AMS

Nieuwsbericht Club van Rome

Artikel De Groene

Artikel Science Direct

Artikel EurActiv

Artikel New Europe

Nieuwsbericht JRC

Rapport JRC (pdf)