LERU nota : EU dual use Verordening

Herziening van de Europese dual use Verordening

LERU nota : EU dual use Verordening

De Europese Verordening 428/2009 van 5 mei 2009 tot instelling van een
communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor dual use wordt momenteel herzien. LERU, de League of European Research Universities, juicht dit toe als een manier om de verordening te actualiseren en de toepassing ervan in de EU-lidstaten te harmoniseren. In een nota wordt vanuit de academische sector een overzicht gegeven van de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de huidige dual use verordening en de voorstellen die de EG in het kader van de herschikking heeft ingediend. Zo beveelt LERU aan dat: 1) de verordening ondubbelzinnig wordt geformuleerd en er geen open gebieden van rechtsonzekerheid mogen ontstaan als gevolg van clausules die veel interpretatie behoeven. 2) dat onderzoeksinstellingen de nodige instrumenten worden verschaft om met rechtszekerheid en zonder al te veel lasten aan de verordening te kunnen voldoen. 3) de toegang tot en de begeleiding door regelgevende instanties wordt verbeterd, zodat onderzoeksprojecten geen onnodige vertraging oplopen.

LERU nota dual use