Maatschappelijke, technologische en andere trends voor 2021

Maatschappelijke, technologische en andere trends voor 2021

McKinsey noemt twaalf lessen die overheden en bedrijven kunnen leren van 2020. Deze zijn geselecteerd op basis van onderzoek dat het adviesbureau afgelopen jaar uitvoerde. Daarnaast heeft McKinsey een overzicht gemaakt van artikels uit 2020 over digitale ontwikkelingen die komend jaar van belang worden, zodat leiders van bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. Volgens een artikel van Forbes zal de financieringsmarkt voor start ups en scale-ups in 2021 een steeds hogere mate van tweedeling laten zien, waarbij de financiering in de beginfase vertraagt en de financiering in de latere fasen sterker wordt. De onderwerpen waarvoor investeerders vooral interesse zullen hebben zijn, volgens dit artikel: voortgaande automatisering, autonome voertuigen, core technologies, gezondheidszorg, hybride werk en groene infrastructuur.

Artikel McKinsey

Overzicht McKinsey

Artikel Forbes