Missiegeoriënteerde opzet Horizon Europe kan werken onder juiste voorwaarden

Missiegeoriënteerde opzet Horizon Europe kan werken onder juiste voorwaarden

Met het oog op de voorbereiding van het toekomstige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon Europe, voorheen KP9) hebben het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) en partners materiaal verzameld en geanalyseerd over missiegedreven onderzoek en innovatie, een concept waaraan de Europese Commissie hoge prioriteit wil geven. Op basis van de analyses hebben ze een inschatting gemaakt van de potentiële effecten van deze benadering. Die kan werken, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Nieuwsbericht JIIP

Rapport ‘Mission-oriented research and innovation: Inventory and characterisation of initiatives’ – JIIP

Rapport: ‘Mission-oriented research and innovation: Assessing the impact of a mission-oriented research and innovation approach’ – JIIP