Missies steeds grotere rol in WTI-beleid

Missies steeds grotere rol in WTI-beleid

Wetenschappelijke en technologische vooruitgang kunnen veel grote maatschappelijke uitdagingen verlichten. Dan moeten ze wel goed worden aangestuurd en worden benut in combinatie met sociale innovatie en beleidshervormingen. Dat laat de Science, Technology and Innovation Outlook 2018 van de OESO zien. Digitalisering en missiegedreven wetenschaps , technologie- en innovatiebeleid (WTI-beleid) staan centraal in het rapport. In Nederland verscheen afgelopen week een rapport van onderzoeksinstituut TNO over de ontwikkeling van het missiegedreven nationale WTI-beleid.

Artikel OESO Forum

Rapport OESO (Engels; online)

Samenvatting rapport (Nederlands)

Nieuwsbericht TNO

Rapport TNO (pdf)