Nieuw beleid voor aantrekken buitenlands talent

Nieuw beleid voor aantrekken buitenlands talent

In het kader van het aantrekken van buitenlands toptalent en tewerkstellingspotentieel in Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering principieel een uitvoeringsbesluit goedgekeurd bij de wet over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Het is de bedoeling om barrières weg te werken die het aantrekken van toptalent in de weg staan. Dit komt tegemoet aan het VARIO-advies ‘Internationaal toptalent aantrekken en verankeren’ van november 2017. Het aantrekken van buitenlands talent mag evenwel geen aanleiding geven tot vervanging van eigen werknemers, tot oneerlijke concurrentie of tot sociale dumping op onze arbeidsmarkt.

Verslag Ministerraad van 13 juli 2018

Advies VARIO