Nood aan strategisch plan rond AI in Vlaanderen

Nood aan strategisch plan rond AI in Vlaanderen

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters wil dat er dit jaar nog een strategisch plan komt rond kunstmatige intelligentie (AI) in Vlaanderen. Dit zei hij naar aanleiding van de presentatie van een standpuntnota van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) over deze technologie. De KVAB constateert dat er een wereldwijd enthousiasme is voor het toepassen van AI in veel domeinen, maar dat Vlaanderen hierin achterop hinkt. Dat komt onder andere door een tekort aan informatici, ingenieurs en wetenschappers, een nog nijpender tekort aan AI-ingenieurs, te weinig kennis over de mogelijkheden van AI, te weinig fundamenteel onderzoek naar het onderwerp en onvoldoende onderwijs op dit vlak. Het Industrieforum van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland constateert deze week dat Vlaamse bedrijven internationaal (ver) achterlopen als het gaat om investeringen in AI. Subsidies en/of belastingvoordelen voor gerichte investeringen zouden een grote positieve impact kunnen hebben op deze ontwikkeling.

Artificiële Intelligentie staat ook op het VARIO-werkprogramma dit jaar.

Nieuwsbericht Departement EWI

KVAB Standpunt 53: Artificiële intelligentie - Naar een vierde industriële revolutie? (pdf)

Nieuwsbericht Voka

VARIO-werkprogramma