OESO: welke bijdrage levert digitalisering aan een groene toekomst?

OESO: welke bijdrage levert digitalisering aan een groene toekomst?

Het OECD AI Policy Observatory (OECD.AI) pleit in een artikel voor het belang van een ‘twin transition’, waarbij de groene en digitale transitie hand in hand gaan. OECD.AI schrijft dat digitalisering op veel vlakken een bijdrage kan leveren aan de groene doelen, zoals door het optimaliseren van het netwerkbeheer en het verminderen van energieverbruik door de inzet van 5G en AI-systemen. Tegelijkertijd waarschuwt OECD.AI dat digitalisering ook een negatieve impact kan hebben op het milieu, zoals toenemende CO2-uitstoot door hoog energie- en waterverbruik voor datacenters of de cloud. In het artikel worden verschillende aanbevelingen gedaan, zoals het opstellen van geharmoniseerde maatstaven om de klimaateffecten van communicatienetwerken op mondiaal niveau te beoordelen.

Artikel OECD AI Policy Observatory