Onderzoeksgemeenschap reflecteert op gevolgen pandemie

Onderzoeksgemeenschap reflecteert op gevolgen pandemie

In een ‘flash-enquête’, bedoeld voor wetenschappers, beleidsmakers en leden van het maatschappelijk middenveld, vraagt de OESO (OECD) naar ervaringen met en meningen over de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek en advies te midden van de coronapandemie. Tot nu toe hebben ongeveer duizend mensen uit 80 landen gereageerd. De enquête laat onder meer zien dat onderwijs en onderzoek in belangrijke mate digitaal zijn gegaan. Ook verwachten de respondenten dat beleid meer gebruik zal maken van wetenschappelijke expertise en dat wetenschappers meer zullen samenwerken en kennis delen. Wel maken ze zich zorgen over de beschikbaarheid van middelen voor onderzoek. Research Professional News vroeg twaalf topmensen uit de Europese wetenschap om een korte schetst te geven van de nasleep van de crisis en wat hun hoop en vrees voor de toekomst zijn. Dat leverde drie artikels op, met zeer verschillende invalshoeken.

OECD Science Flash Survey 2020

Artikel Research Professional News – 1

Artikel Research Professional News – 2

Artikel Research Professional News – 3