Onzekerheid bij fiscale stimuli voor onderzoek en ontwikkeling

Onzekerheid bij fiscale stimuli voor onderzoek en ontwikkeling

Fiscale stimulansen voor O&O maken dat bedrijven blijven kiezen voor België voor hun onderzoeksactiviteiten. Zonder overheidssteun zouden ze die niet verrichten. De gedeeltelijke vrijstelling van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is, volgens het Planbureau, de meest effectieve maatregel. Zo’n lastenverlaging is belangrijk voor ons concurrentievermogen. Het probleem is dat het wettelijke kader onduidelijke en onnauwkeurige regels bevat die niet afgestemd zijn op de realiteit van O&O. Daarnaast is er aanhoudende onenigheid tussen de FOD Financiën en Belspo. Dat zorgt voor toenemende ongerustheid bij de meer dan 3.000 innovatieve ondernemingen die het vrijstellingsregime gebruiken. Als België innovatieve ondernemingen en expertise wil blijven aantrekken, dan moet het dringend werk maken van een rechtszeker kader voor de fiscale maatregelen die dat ondersteunen. Dat zeggen Charlotte Meskens en en Gauthier Vandenbossche van UGent in een opiniestuk in De Tijd.

Opinieartikel De Tijd: Beëindig fiscale onzekerheid voor onderzoek en ontwikkeling
Artikel De Tijd: Overheidsdiensten voeren interne strijd over gunstregime onderzoekers