Oproep: “Grijp coronacrisis aan voor structurele hervorming wetenschap”

Oproep: “Grijp coronacrisis aan voor structurele hervorming wetenschap”

Een groep Europese wetenschappers heeft een manifest gepubliceerd over hervorming van de wetenschap na de coronacrisis. De crisis zou aanleiding moeten zijn om de huidige financieringsmodellen voor de wetenschap - met name de nadruk op competitieve financiering met lage slaagkansen voor gevolg - te heroverwegen en zich te richten op wetenschap die, vanuit een meer ‘interdisciplinaire aanpak’, bijdraagt aan een betere en duurzamere toekomst. Een rapport van de OESO pleit er bovendien voor niet alleen kennis uit verschillende wetenschappelijke disciplines met elkaar te combineren, maar ook die van stakeholders uit de publieke en private sector en van burgers.

Artikel / manifest University World News

Rapport OESO