Partnerschappen voor onderzoek en innovatie kunnen efficiënter en eenvoudiger

Research and innovation partnerships can be more efficient and simpler

De European Research Area & Innovation Committee (ERAC) heeft twee rapporten uitgegeven over partnerschappen op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I) in het toekomstige kaderprogramma Horizon Europe. Het ene, ‘Efficiency’, gaat over het verbeteren van de implementatie van deze partnerschappen en het terugdringen van de administratieve rompslomp. Het andere, ‘Rationalising’, gaat over het vereenvoudigen van het Europese O&I-landschap. Het Nederlandse Rathenau Instituut heeft een rapport uitgegeven over hoe partijen hun samenwerking het beste kunnen organiseren.

Nieuwsbericht ERAC

Rapport Efficiency – ERAC (pdf)

Rapport Rationalising – ERAC (pdf)

Nieuwsbericht Rathenau

Rapport Rathenau (pdf)