Plan om buitenlands talent aan te trekken

Plan om buitenlands talent aan te trekken

Minister Philippe Muyters heeft aan de Vlaamse Regering zijn visienota voorgesteld waarmee hij meer buitenlands talent wil aantrekken. Doel is om gerichte arbeidsmigratie in te zetten als sluitstuk van een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid. Voor hooggeschoolden bouwt minister Muyters voort op het VARIO-advies ‘Internationaal Toptalent Aantrekken en Verankeren’ van december 2017. Zo stelt hij voor om een aantal procedures te wijzigen die de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor toptalent moeten vergroten, waaronder:

  • de maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid worden verlengd naar 3 jaar, in plaats van de huidige beperking tot 12 maanden
  • werknemers zullen in bepaalde gevallen ook gemakkelijker tewerkgesteld kunnen worden in een andere onderneming, zonder dat een nieuwe arbeidskaart aangevraagd moet worden
  • pas afgestudeerde buitenlandse studenten zullen een langer verblijfsrecht krijgen, zodat ze meer tijd hebben om hier op zoek te gaan naar een job
  • buitenlandse studenten zullen gemakkelijker in Vlaamse bedrijven stage kunnen komen lopen.

Nieuwsbericht Departement EWI

Visienota (pdf)

Advies VARIO