Positieve reacties op besluit EU-ministers over herziening onderzoeksbeoordeling

Positieve reacties op besluit EU-ministers over herziening onderzoeksbeoordeling

De reacties uit het onderwijsveld met betrekking tot de conclusies uit de Raad voor Concurrentievermogen zijn overwegend positief. Bij de vergadering van Europese ministers zijn onder andere besluiten genomen over de uitbreiding van internationale onderzoekssamenwerkingen met niet-EU-landen, snellere uitvoering van Horizon Europe missies en de implementatie van open science met bijbehorende hervormingen van de onderzoeksbeoordeling. Neth-ER heeft in een artikel de belangrijkste raadsconclusies van de Raad voor Concurrentievermogen gebundeld. Verschillende universiteiten- en onderzoekskoepels, waaronder ALLEA, EUA en Science Europe, hebben zich positief uitgelaten over de raadsconclusies over open science en onderzoeksbeoordeling. Zo juicht ALLEA de rol voor peer review bij onderzoeksbeoordelingen toe, alsmede het belang van het ontwikkelen van criteria gericht op kwaliteit en impact.

Artikel Neth-ER
Persbericht Europese Commissie
Persbericht ALLEA