Raad van de EU akkoord over totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

Raad van de EU akkoord over totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

De Europese ministers van Onderzoek hebben conclusies aangenomen over de ‘totaalaanpak voor onderzoek en innovatie - de strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld’. Hierin staan maatregelen om de mondiale rol van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie te versterken, met een nadruk op gedeelde fundamentele waarden en beginselen. Het doel is een evenwicht te vinden tussen openheid en voorzichtigheid, tussen samenwerking en wederkerigheid. Daarbij is strategische autonomie van groot belang, maar vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en gendergelijkheid zijn dat evenzeer. Het Strategic Forum for International STI cooperation (SFIC), de strategische adviesraad voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA), is positief maar doet wel enkele aanbevelingen voor verbetering, zoals het verbinden van de doelstellingen aan die voor duurzame ontwikkeling, meer aandacht voor wetenschapsdiplomatie en meer aandacht voor onderzoeksinfrastructuren.

Persmededeling Raad van de EU

Conclusies Raad van de EU (pdf)

Nieuwsbericht EU Reporter

Reactie SFIC (pdf)