Regulering kan innovatie remmen, maar ook bevorderen en zorgen voor efficiëntie

Regulering kan innovatie remmen, maar ook bevorderen en zorgen voor efficiëntie

Het Witte Huis bracht medio januari richtsnoeren uit voor de regulering van AI-toepassingen. Deze zijn er vooral op gericht om te voorkomen dat regelgeving innovatie belemmert, stelt een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings Institution. Maar regels moeten juist bescherming van het publiek combineren met het stimuleren van innovatie. Regels voor transparantie, verantwoordingsplicht, billijkheid enzovoort bevorderen juist innovatie en groei, aldus het artikel. Veelzeggend is de opstelling van de Europese industrie als het gaat om regulering: bedrijven wíllen dat Europese regels de standaard worden, constateert een artikel van NRC. “Als je erin slaagt jouw standaarden in andere landen ingevoerd te krijgen, bescherm je de exportbelangen van je eigen bedrijven.” De krant sprak met Anu Redford, auteur van het boek ‘The Brussels Effect: How the European Union Rules the World’. Een voorbeeld van richtlijnen voor het gebruik van nieuwe technologie geeft het ‘Framework for the Responsible Use of Facial Recognition Technology’ van het World Economic Forum (WEF). Het is een set van richtlijnen om een betrouwbaar en veilig gebruik van deze technologie te waarborgen en tegelijkertijd waardevolle toepassingen te ondersteunen. Een artikel van Smart Cities World schrijft er meer over.

Artikel Brookings

Memorandum Amerikaanse overheid (pdf; januari 2020)

Artikel NRC (registratie verplicht)

Nieuwsbericht WEF

Rapport WEF (pdf)

Artikel Smart Cities World