Statement of European STI Councils on the Current Situation of the Academic Community in Iran

Statement of European STI Councils on the Current Situation of the Academic Community in Iran

VARIO ondertekende de Verklaring van de Europese Raden voor Wetenschap, Technologie en Innovatie over de huidige situatie van de academische gemeenschap in Iran. De ondertekenaars van deze verklaring maken zich grote zorgen over de situatie van de academische gemeenschap in de Islamitische Republiek Iran.