Steeds meer scale-ups in Vlaanderen

Steeds meer scale-ups in Vlaanderen

In 2017 bedroeg het aandeel snelle groeiers – gemeten in tewerkstellingsaangroei – in Vlaanderen voor het eerst meer dan 5% van het totaal aantal bedrijven. Als we snelle groeiers meten volgens bruto toegevoegde waarde, waren er in 2017 maar liefst 1.702 snelle groeiers, die samen 118.739 voltijdse werknemers in dienst hadden. Deze trend is in stijgende lijn. Daarmee scoort Vlaanderen beter dan het gemiddelde van de EU28, maar zitten we nog niet in de top 5, op basis van laatst beschikbare cijfers van Eurostat in 2016.
Om het aantal succesvolle innovatieve snelgroeiende bedrijven in Vlaanderen te verhogen stelde VARIO eind 2018 een globale, geïntegreerde strategie voor.

Nieuwsbericht Agentschap Innoveren & Ondernemen

VARIO advies 4 'Innovatieve hoge groeibedrijven met impact'