Subsidies zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur bekendgemaakt

Subsidies zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur bekendgemaakt

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) heeft de toekenningen bekendgemaakt voor de projecten Middelzware en Zware onderzoeksinfrastructuur 2017-2018. Bij de Middelzware onderzoeksinfrastructuur gaat het om 38 projecten, die elk tussen de 150.000 en 1 miljoen euro ontvangen. Bij de Zware onderzoeksinfrastructuur gaat het om vijf projecten die elk meer dan 1 miljoen euro subsidie krijgen. De projecten zijn afkomstig uit de alfa-, beta- en gammafaculteiten van de vijf Vlaamse universiteiten.

Gehonoreerde projecten – FWO