VARIO-advies 11 ‘De lerende samenleving’

Met een daadkrachtig en wendbaar platform Levenslang Leren kan Vlaanderen stappen zetten naar de broodnodige doorbraak

VARIO-advies 11 ‘De lerende samenleving’

Op 7 juli bezorgde VARIO zijn advies 11 ‘De lerende samenleving’ aan viceminister-president Hilde Crevits.  De conceptnota van de Vlaamse Regering die de beleidsvisie uittekent voor de oprichting van een platform levenslang leren kan op de volle steun rekenen van de VARIO-raadsleden. Ze rekenen er op dat hiermee inderdaad samenwerking en synergiën ontstaan. Inzetten op levenslang leren is al langer topprioriteit voor VARIO; Vlaanderen heeft op dit gebied echt doorbraken nodig wil het effectief een top innovatieve kennisregio worden. De raad adviseert dan ook om concrete en ambitieuze doelen te formuleren, met tussentijdse milestones en continue monitoring. VARIO kan zich vinden in de vier geschetste uitdagingen en tien opdrachten. Daarbij onderlijnen de raadsleden het belang van een ‘evidence based’ aanpak en bevelen ze aan om te kijken naar succesvolle internationale voorbeelden. De adviesraad wil expliciet het belang en het potentieel van innovatie voor levenslang leren benadrukken. Tot slot pleit VARIO voor een meer slanke en vernieuwende samenstelling van het platform, met een focus op de expertise van de leden.

U vindt het advies via deze link.