VARIO-advies 9 'Kopen bij startups' op 11 juni aan de minister overhandigd

"Verruim de doelstelling, van een level playing field voor startups naar meer structureel innovatief aanbesteden".

VARIO advisory report 9 'Buying from start-ups' handed over to the minister on 11 June

Op 9 april 2019 vroeg Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters VARIO om advies bij de conceptnota ‘Kopen bij start-ups’.

In zijn reactief advies met dezelfde titel verwelkomt VARIO de 3 maatregelen in de conceptnota voor een level playing field voor jonge innovatieve bedrijven bij overheidsaanbestedingen. Er is echter meer nodig om van overheidsaankopen een (potentieel enorme) hefboom te maken voor de versterking van het innovatief weefsel in Vlaanderen: de ambitie moet zijn om innovatief aanbesteden te stimuleren.

Om die ruimere doelstelling te realiseren, identificeerde VARIO een aantal noodzakelijke voorwaarden, aan de vraag-en de aanbodzijde.

Wil u weten waarom het belangrijk is om de toegang tot innovatieve aanbestedingen ook te faciliteren voor meer mature, én zelfs internationale ondernemingen? Of wat er volgens VARIO nodig is om aanbestedende overheden consequent de innovatie-reflex te laten maken?

U vindt het integrale VARIO-advies via deze link.