VARIO brengt Vlaamse troeven in kaart voor de uitbouw van een sterke waterstofeconomie

Lees het nieuwe VARIO-advies 'Strategische verkenning Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Deel I: waterstof.'

VARIO maps Flemish assets for the development of a strong hydrogen economy

Op vraag van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft VARIO een studie gemaakt over de perspectieven voor een Vlaamse waterstofeconomie (VARIO-advies 12). Waterstof is een noodzakelijk onderdeel in de transitie naar een koolstofneutrale wereld. Uit de studie blijkt dat Vlaanderen over een unieke diversiteit van spelers beschikt die zich in verschillende schakels van de waterstofwaardeketen situeren, en dus alle troeven in huis heeft om een toonaangevende rol te spelen in Europa op het vlak van waterstof, mits de juiste ondersteuning. Minister Crevits wil nu deze studie gebruiken in de ontwikkeling van een Vlaamse waterstofvisie.

Vlaanderen heeft de ambitie om koploper te worden maar dat vergt meer dan enkel onderzoek, ontwikkeling en innovatie: “Vlaanderen moet zijn waterstoftechnologie en -toepassingen implementeren voor de realisatie van de eigen Vlaamse energietransitie. Dit vraagt één gestroomlijnd Vlaams beleid, en op zijn minst de alignering van het energiebeleid en het onderzoeks- en innovatiebeleid. Zo moeten investeringen in het ontwikkelen van de waterstoftechnologie hand in hand gaan met investeringen in waterstofinfrastructuur, en met een gunstig wet- en regelgevend kader”, aldus VARIO-voorzitter Lieven Danneels.

De VARIO-studie kadert in de voorbereiding van een mogelijk Europees ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI) rond waterstof, dat wellicht eind dit jaar gelanceerd wordt. Met IPCEI laat Europa een versoepeling van de staatssteunregels toe voor innovatieve, grensoverschrijdende, ambitieuze en complexe projecten die een hoge mate van technologische, financiële of marktrisico's met zich meebrengen en samenwerking vereisen. 

Lees hier VARIO-advies 12: Strategische verkenning Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Deel I: waterstof.