VARIO delegatie met minister van Innovatie Philippe Muyters in Carnegie Mellon en MIT

VARIO delegatie met minister van Innovatie Philippe Muyters in Carnegie Mellon en MIT

Bezoek aan Carnegie Mellon University en MIT ihkv Vlaams plan voor AI

Van 1/10 tot en met 4/10 bezocht een delegatie van VARIO geleid door voorzitter Lieven Danneels, in het gezelschap van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters, en van afgevaardigden van Flanders Investment and Trade en het VIB, twee Amerikaanse topuniversiteiten. Het bezoek aan Carnegie Mellon University[1] in Pittsburgh en MIT in Boston kaderde in een fact finding-missie van VARIO voor het adviestraject rond artificiële intelligentie. Carnegie Mellon en MIT staan op nr. 1 en nr. 2 wat betreft graduate-opleidingen in AI in de VS. Dr. Ajit Shetty, oud-CEO van Janssen Pharmaceutica, had de delegatie uitgenodigd in zijn hoedanigheid van Trustee van CMU, om kennis te maken met de best practices op het vlak van onderwijs en onderzoek.

Pittsburgh

De president van CMU, dr. Farnam Jahanian, gaf op maandag de aftrap voor verschillende zeer interessante en interactieve sessies op hoog niveau. Decanen, directeurs van topinstituten en verschillende toponderzoekers hebben de delegatie een inzicht gegeven in de state-of-the-art van deze technologie in het algemeen, en in het bijzonder op het vlak van toepassingsgebieden met bijzondere relevantie voor Vlaanderen, zoals autonome mobiliteit, smart cities, computationele biologie (toepassingen in farma en biotech), robotica … Een interactief panel, waaraan één van de meest gerenommeerde experten in machine learning deelnam, gaf inzicht in de implicaties voor de arbeidsmarkt en educatie van de toekomst. Eén ding was duidelijk: AI is een sleuteltechnologie voor de toekomst. Door de interactieve set-up van de sessies kreeg de delegatie bovendien een inkijk in één van de belangrijkste oorzaken voor het succes van CMU: radicale interdisciplinariteit.

Op dinsdag bezocht de delegatie het National Robotics Engineering Center van CMU, waar men grensverleggend werk heeft verricht in de ontwikkeling van autonome wagens, en daarna ook nog een accelerator-programma voor beloftevolle start-ups. Beide bezoeken maakten duidelijk hoe CMU als motor fungeert voor de industriële transformatie van Pittsburgh: van oude staalindustrie naar een bloeiend ecosysteem van tech-bedrijven, waar ook grote namen zoals Google en Facebook zich graag vestigen.

De aanwezigheid van Mark Nolan, Associate Vice President voor Institutionele Partnerschappen, Philip Lehman, Associate Dean School of Computer Science, en Gary Fedder, Vice Provost for Research,  gaf de gelegenheid om een toekomstig kader te verkennen voor sterke relaties tussen CMU en relevante actoren in Vlaanderen.

Boston

Door de sterke ondersteuning van FIT en met de goede relaties van AGORIA met MIT (ihkv het Industry Liaison Program) als aanknopingspunt, kon een vervolgbezoek geregeld worden aan het eveneens zeer gerenommeerde Masachusetts Institute of Technology (MIT). Omwille van agenda-redenen bij verschillende delegatie-leden, reisde een afgeslankte delegatie daarvoor door naar Boston. 

Dinsdagavond sloot deze delegatie aan bij een netwerk-event voor Vlamingen in Boston in het Museum of Fine Arts, ter gelegenheid van de creatie van een Centre for Netherlandish Art.

De volgende dag volgden verschillende sprekers van hoog niveau elkaar op. De Belgen Pattie Maes, professor gespecialiseerd in Fluid Interfaces in het MIT Media Lab, en Julien de Wit, assistent-professor aan MIT en mede-ontdekker van het TRAPPIST-1 exoplaneten-stelstel, legden uit hoe zij machine learning-technieken inzetten voor hun onderzoek. Als ervaringsdeskundigen zijn zij ook goed geplaatst om te reflecteren over de verschillen tussen excellente Vlaamse en Amerikaanse onderzoeks-en onderwijsinstituten. De delegatie kreeg de kans om hierover gedachten uit te wisselen.

Dr. Sophie Vandebroeck, de Belgische VP Emerging Technology Partnerships IBM Research, gaf in een andere sessie een aantal zeer indrukwekkende voorbeelden van nieuwe AI-technologie die het dagelijks leven grondig zal transformeren. IBM en MIT hebben een intensieve samenwerking rond AI in het kader van het IBM Watson AI Lab.

De inbreng van Amerikaanse professoren van MIT werd eveneens zeer gesmaakt. Professor Alex ‘Sandy’ Pentland, volgens Forbes 1 van de 7 meest invloedrijke data-wetenschappers in de wereld, ging bv. dieper in op de data-architectuur die overheden kunnen ondersteunen om de AI-revolutie te faciliteren.

Op de laatste dag van de buitenlandse missie woonde de delegatie de openingsceremonie bij van de gloednieuwe MIT.nano-onderzoeksfaciliteit. In verschillende presentaties bleek de relevantie van AI voor een veelheid aan applicatiedomeinen op nano-schaal nogmaals zeer duidelijk.

 

[1] Carnegie Mellon University, of “CMU”