VARIO doet oproep: "Ga voor negen ministers van innovatie"

VARIO vraagt de volgende Vlaamse regering meer aandacht voor beleidsdomein-overschrijdende samenwerking

VARIO doet oproep: "Ga voor negen ministers van innovatie"

Halfweg juli maakte VARIO een opiniestuk over aan de vertegenwoordigers van alle partijen. Daarin herinnerden we aan één van de kernboodschappen van ons memorandum: de nood aan een transversaal innovatiebeleid. Dat betekent dat de scope van het innovatiebeleid zich niet mag beperken tot één verticaal beleidsdomein, maar dat de beleidsdomeinen samenwerken om beleidsdoelen te realiseren. Daarom de boutade, ‘stel 9 ministers van innovatie aan’.

VARIO argumenteert dit vanuit het belang van een aanvullend probleem-gedreven innovatiebeleid voor de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen (bv. de klimaatopwarming), als aanvulling op het huidige generieke beleid. 

Nu de regeringsonderhandelingen gestart zijn, heeft VARIO zijn oproep van juli herhaald naar de onderhandelende partijen.

U vindt het opiniestuk in pdf-vorm hieronder.

 

PDF-pictogram VARIO-opiniestuk