VARIO-event 5/12: CV's van de panelleden en keynotes

Vind hier de beknopte CV's van de panelleden en keynote speakers

VARIO-event 5/12: CV's van de panelleden en keynotes

Rik Van de Walle

Professor Rik Van de Walle leidt als rector de Universiteit Gent van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2021. Hij wordt hierin bijgestaan door vicerector Mieke Van Herreweghe. Rector Van de Walle is geboren in 1970 en behaalde diploma's van burgerlijk natuurkundig ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen: natuurkunde aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent.

In 2001 werd hij voltijds docent en richtte hij het Multimedia Lab op, een van de stichtende onderzoeksgroepen van iMinds (sinds 2016 imec). Hij werd hoogleraar in 2004 en gewoon hoogleraar in 2010. Na een fusie van Multimedia Lab met twee andere onderzoeksgroepen werd het labo omgedoopt tot Internet and Data Lab (IDLab). Van 2012 tot 2017 was Rik Van de Walle decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Hij is sinds 2016 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (klasse Technische Wetenschappen).

 

Luc Van den Hove

Luc Van den hove behaalde zijn diploma van Burgerlijk Ingenieur Elektronica en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen aan de KU Leuven. Hij startte zijn loopbaan op imec in 1984, vanaf het moment van oprichting van imec. Hij heeft tijdens zijn carrière verschillende managementfuncties doorlopen. Van 1998 tot 2007 was hij Vice President en in 2007 werd hij aangesteld als Executive Vice President en Chief Operating Officer van imec. Sinds juni 2009 is hij Algemeen Directeur en CEO van imec.

Hij is auteur en coauteur van meer dan 150 artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Luc Van den hove is sinds 2005 professor aan de KU Leuven. Hij is eveneens lid van de Raad van Bestuur van VOKA en van de Technology & Strategy Board van ASML.

 

Luc Sels

Professor Luc Sels werd in mei 2017 verkozen tot rector, voor een vierjarig mandaat dat begon op 1 augustus 2017. Luc Sels begon zijn academische loopbaan in 1996, als docent van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. In 2004 werd hij gewoon hoogleraar. In 2008 werd hij verkozen tot decaan. In 2013 werd hij herkozen voor een volgend vierjarig mandaat. Sinds 2013 is hij tevens rectoraal adviseur voor integratie aan de KU Leuven.

Luc Sels is lid van de onderzoekseenheid Work and Organization Studies en van het Leuven Economics of Education Research Centre (LEER) van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. In zijn onderzoek legt hij zich onder meer toe op de ontwikkeling van projectiemodellen en indicatoren voor arbeidsmarktmonitoring (bijvoorbeeld vervangingsvraag, werkzaamheidsgraad), op zoekgedrag van werkzoekenden, op de thematiek van actief ouder worden en (bedrijfs-)demografie, en op talent management. Zijn onderzoek is gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.

 

Herman Van Goethem

Dr. in de Rechten, Master Geschiedenis.  Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Lid van de Raad van Bestuur van Unia, het Interfederaal gelijkekansencentrum. Herman Van Goethem is sinds 1981 verbonden aan de UAntwerpen, thans als Gewoon Hoogleraar, en doceert er onder meer ‘Politieke Geschiedenis van België’. Hij was van 1997 tot 2000 vicedecaan Rechten en voorzitter van het Departement Geschiedenis van 2000 tot 2009. Hij publiceerde toonaangevende boeken over de Belgische geschiedenis waaronder Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog, 1994, 1162 p. (met Jan Velaers), en Belgium and the Monarchy. From National Independence to National Disintegration, 2010, 295 p.

Hij lag aan de basis van de uitbouw van Kazerne Dossin – Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechteni, dat in 2012 in Mechelen de deuren opende. Tot in 2016 was hij tevens conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin. Thans is hij rector van de UAntwerpen.

 

Tomas Legrand

Tomas Legrand is algemeen directeur van de Arteveldehogeschool in Gent.

Hij is master in de Handels- en Financiële Wetenschappen. Hij begon zijn carrière in het bedrijfsleven, waar hij werkte bij D’Ieteren en bij Deloitte.

In 1998 stapte hij over naar het hoger onderwijs om zijn bedrijfservaring met studenten en collega’s te delen als docent, vervolgens als opleidingsdirecteur bedrijfs- en officemanagement en vanaf 2004 als directeur financiën en personeelsbeleid.  Sinds februari 2017 is hij algemeen directeur van de Arteveldehogeschool.

Tomas Legrand bekleedt diverse bestuursfuncties in de sectoren van de gezondheidszorg, het sociaal werk en het onderwijs. Zo houdt hij rechtstreeks contact met de verschillende professionele sectoren waarop de hogeschool gericht is.

Als voorzitter van de werkgroep financiering van de VLHORA volgt Tomas Legrand van nabij de financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en in het buitenland.

 

Françoise Chombar

Françoise Chombar is mede-oprichter en CEO van Melexis.

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test  en levert innovatieve micro-elektronische oplossingen, meer bepaald geavanceerde mixed-signal halfgeleider sensor- en actuatorcomponenten. Melexis is voornamelijk actief in de automobielindustrie, maar groeit ook in de sectoren van smart-toestellen, domotica, industriële en medische apparatuur.

Het bedrijf telt wereldwijd ongeveer 1.300 werknemers in 19 locaties met hoofdzetel in België. Melexis staat genoteerd op Euronext Brussels (MELE).

Mevr. Chombar is tevens lid van de raad van bestuur van Umicore, een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep.

Daarnaast is zij ook voorzitter van het STEM-platform, een adviesraad van de Vlaamse Regering, met als doel jongeren aan te moedigen om een STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering of Mathematics) te volgen. Zij was ook 17 jaar lang mentor van het SOFIA netwerk, een  coaching, netwerk- en vormingsprogramma voor vrouwelijke ondernemers en vrouwen in management. 

Mevr. Chombar behaalde een master vertaler-tolk (Nederlands, Engels en Spaans) aan de Universiteit van Gent.  In 2012 ontving zij van UGent de titel Ere-ambassadeur voor Toegepaste Taalkunde.

 

John Porter

John Porter is CEO van Telenet sinds april 2013, waarvoor hij van Australië naar België verhuisde. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Enero en oOh!media in Australië. Hij was ook CEO van AUSTAR United Communications en was ook een tijdje COO, Asia Pacific voor United International Holdings. In het begin van de Jaren ’90, was hij President van de Ohio afdeling bij Time Warner Cable. Hij startte zijn loopbaan bij Group W Broadcasting & Cable als Director Government Relations alvorens hij General Manager van Westinghouse Cable Systems in Texas and Alabama werd.

Porter, met zowel de Australische als de Amerikaanse nationaliteit, studeerde geschiedenis aan Kenyon College in Ohio en politieke economie aan de Universiteit van Zagreb. John is getrouwd en heeft vier kinderen.

 

Thierry Vanlancker

Thierry Vanlancker joined AkzoNobel in 2016, bringing with him more than 28 years of experience in the chemicals industry. Thierry led operations in polymers, performance coatings and chemicals at DuPont and was President of Fluoroproducts at Chemours.

Thierry has lived and worked in Switzerland, the USA, Germany, France and Belgium. He holds a degree Chemical Engineering from the University of Gent and is fluent in Dutch, French, English and German.

Thierry is married and has two children. He is currently living in Amsterdam.