VARIO gastheer voor de jaarlijkse ‘Autumn meeting of Science and Innovation Councils in Europe’

VARIO hosts the annual Autumn meeting of Science and Innovation Councils in Europe

Op 12 en 13 december had VARIO zijn collega-adviesraden wetenschap en innovatie uit verschillende Europese landen te gast. Elk jaar komen de voorzitters en secretarissen van deze raden samen om gemeenschappelijke problematieken te bespreken en good practices uit te wisselen. Dit jaar stond de ontmoeting in het teken van het thema ‘mission oriented innovation policy’.

De deelnemende adviesraden kwamen uit Noorwegen, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Litouwen, Tsjechië, Estland en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Donderdagavond bracht de groep een bezoek aan imec en de cleanroom. Op vrijdag opende prof. Koenraad Debackere, KU Leuven, met een boeiende keynote ‘Innovation policies at crossroads: science, innovation and markets revisited’ waarin het missiegerichte innovatiebeleid vanuit meerdere invalshoeken werd belicht. Dr. Klaas Groen, hoofd van het departement kennis en innovatie bij Rijkswaterstaat in Nederland, ging in een tweede keynote in op de praktijk in Nederland met ‘Innovative solutions for complex spatial assignments: a practical implementation of mission oriented innovation policy’.

Nadien volgde een tour de table waarbij de verschillende adviesraden toelichtten hoe zij staan tegenover een ‘mission oriented innovation policy’. Van de aanwezige Europese landen heeft vandaag enkel Nederland een missiegericht innovatiebeleid, steunend op het topsectorenbeleid. Ook Duitsland richt de laatste editie van zijn High Tech Strategie meer in volgens missies. Bij de andere landen is er wel interesse en worden acties ondernomen om in de (nabije) toekomst de kaart van missie-georiënteerd innovatiebeleid te trekken. In Vlaanderen werden ook reeds de eerste stappen gezet; de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie van Vlaams minister Crevits geeft aan dat ‘het quadruple helix-samenwerkingsmodel tussen burgers, overheid, kennisinstellingen en bedrijven zal gebruikt worden om vorm te geven aan missiegedreven innovatiebeleid en ook economisch beleid’.