VARIO in het nieuws: Vlaanderen gaat slimme koppen in het buitenland halen

De Morgen 13-10-17

VARIO in het nieuws: Vlaanderen gaat slimme koppen in het buitenland halen

Om de enorme krapte aan arbeidskrachten in de technologiesector te helpen opvangen, wil de Vlaamse Regering samen met VARIO, het Hoger Onderwijs, de Werkgeversorganisaties en VDAB tegen eind dit jaar tot een duidelijke visie komen, meldt De Morgen. Er is momenteel een tekort aan 9.000 IT'ers in ons land. We kunnen die niet in één jaar vormen. Er is dus nood aan een gerichte migratie van technische profielen. Het probleem is dat er nogal wat belemmeringen zijn om buitenlanders aan te trekken. Die moeten worden weggewerkt, nog volgens De Morgen.

In zijn Projectgroep Talent bereidt VARIO momenteel een advies voor ‘Internationaal Toptalent Aantrekken en Verankeren in Vlaanderen’. Op 5 december organiseert VARIO hierover een event in Brussel naar aanleiding van de overhandiging van dit advies aan minister Philippe Muyters. Iedereen Welkom!