VARIO krijgt rol in beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie

VARIO is given a role in the policy note Economy, Science Policy and Innovation.

De beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 werd vorige week vrijdag 8 november door Minister Crevits ingediend bij het Vlaams Parlement. Vandaag lichtte de minister de nota toe aan de leden van de Commissie ‘Economie’. De bespreking staat gepland voor volgende week donderdag. VARIO stelt met tevredenheid vast dat zijn adviezen niet onopgemerkt zijn voorbij gegaan. Zo worden de VARIO-adviezen omtrent het aantrekken en verankeren van internationaal toptalent, respectievelijk innovatieve hoge groeibedrijven met impact expliciet vermeld als vertrekpunt voor het uittekenen van nieuwe initiatieven. Maar ook de adviezen inzake Flanders’ Space, waardecreatie door samenwerking, de VARIO-campagne rond het missiegericht innovatiebeleid hebben hun weg gevonden naar de nieuwe beleidsplannen. VARIO kan ook nieuwe vragen om advies verwachten, waaronder één m.b.t. het opstellen van een set indicatoren en één m.b.t. het optimaal betrekken van burgers, middenveld maar ook kleinere bedrijven in het ecosysteem voor wetenschap en innovatie en bij het uitbouwen van een quadruple helix en missiegericht innovatiebeleid.

Beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024

Video commissievergadering