VARIO om advies gevraagd bij de conceptnota ‘Kopen bij start-ups’

VARIO asked for advice on the concept note 'Buying from start-ups'.

Voldoende deelname van start-ups aan overheidsopdrachten stimuleert enerzijds de mededinging en creëert kansen op groei voor deze ondernemingen, terwijl de overheid gebruik kan maken van hun innovatieve diensten. In de praktijk echter vinden beiden elkaar moeilijk omwille van allerlei barrières; start-ups zijn niet vertrouwd met de aanbestedingsmarkt, de aankoopprocedures zijn te complex, … Hieraan wil de Vlaamse Regering remediëren en met een nieuw initiatief ‘kopen bij start-ups’ het potentieel ontginnen. De Vlaamse minister van Economie en Innovatie vraagt VARIO nu om advies bij de conceptnota.