VARIO ondertekent de Stick to Science-campagne

VARIO ondertekent de Stick to Science-campagne

Vandaag start de online ‘Stick to Science’-handtekeningencampagne. De campagne werd opgezet door de Europese onderzoeksgemeenschap en roept op tot een open samenwerking tussen de verschillende actoren die actief zijn op vlak van onderzoek en innovatie binnen Europa. Het initiatief kwam tot stand als antwoord op de trage uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Die overeenkomst wordt opgehouden door politieke belemmeringen.

De ondertekenaars vragen de Europese raad, het Europees Parlement, de Commissie, de lidstaten van de Europese Unie en de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland te erkennen dat wetenschappelijke vooruitgang op gebied van onderzoek en innovatie best bereikt wordt door samen te werken over de geografische grenzen heen. Men dringt er dan ook op aan dat de EU, het VK en Zwitserland snel een associatieovereenkomst sluiten zodat men hun krachten kan bundelen en zo wetenschappelijk en financieel kan bijdragen aan Europees onderzoek.

Website ‘Stick to Science’ campagne