VARIO pleit voor een beter kader voor het realiseren van beleidsdoelen via slimme KPI's

Lees er meer over in het nieuwe VARIO-advies 7

VARIO argues for a better framework for achieving policy goals through smart KPIs.

VARIO vindt het uiterst belangrijk dat doelstellingen op verschillende beleidsniveaus en op verschillende termijnen op elkaar afgestemd zijn. Om de doelstellingen te realiseren moeten er meetbare targets aan gekoppeld worden in de vorm van Key Performance Indicators (KPI’s). Dat gebeurt nu vooral op de laagste niveaus, van actoren, structuren, etc.

Er moet volgens VARIO ook meer systemisch en horizontaal gekeken worden, d.w.z. hoe verschillende doelstellingen en bijbehorende KPI’s sámen bijdragen aan hogere doelstellingen en uiteindelijk tot een langetermijnstrategie op niveau van de Vlaamse Regering. VARIO pleit er voor om regelmatig terug te koppelen of doelstellingen effectief worden bereikt. De raad beveelt daarom ook aan om de nodige monitoring tools hiertoe verder te ontwikkelen.

Dit is in een notendop wat VARIO voorstelt in zijn nieuwe advies ‘Conceptueel kader voor het opstellen van KPI’s in functie van beleidsdoelen’. Het advies werd opgesteld op vraag van minister Philippe Muyters en aan hem bezorgd op 29 mei. Een concrete invulling van het conceptueel kader voor het beleidsdomein EWI zal gebeuren in een volgend advies, gepland voor september. Het resultaat zal een kwalitatieve set van indicatoren zijn aan de hand waarvan het beleid zijn prestaties kan monitoren en evalueren.

U vindt dit VARIIO-advies 7 en bijbehorend analyserapport hier.