VARIO-ruimtevaartproject van start

Kick-off vergadering op vrijdag 31 maart

VARIO-ruimtevaartproject van start

Op vrijdag 31 maart had de kick-off vergadering van het VARIO ‘ruimtevaartproject’ plaats. Het onderzoeksproject werd uitbesteed aan een gemengd team To Be For Two bvba -Verhaert en zal in nauwe samenwerking met de VARIO staf en onder begeleiding van de ad hoc werkgroep ruimtevaart verlopen.

Met dit onderzoeksproject wil de VARIO een strategische langetermijnvisie voor ruimte(vaart) (onderzoek) voor Vlaanderen uittekenen in antwoord op de vraag om advies van minister Muyters. De visie moet onder meer ondersteuning bieden aan de Vlaamse ‘delegatie’ in het Interfederale Ruimtevaartagentschap, de Vlaamse aanwezigheid in ESA en de programma’s van de Europese Commissie versterken, op langere termijn de groei mogelijk maken van de Vlaamse ruimte(vaart)economie en ten slotte nieuwe opportuniteiten aanboren die de Vlaamse economie en maatschappij in hun geheel ten goede komen. Het project loopt tot november 2017.