VARIO screende relanceplannen Vlaamse handelspartners in het kader van een nieuw adviestraject rond de SDG’s

VARIO screende relanceplannen Vlaamse handelspartners in het kader van een nieuw adviestraject rond de SDG’s

In het kader van de Vlaamse relanceplannen, wil VARIO zich beter informeren over de link tussen duurzame financiering en investeringen en een veerkrachtige economie, waarbij (schijnbaar) tegengestelde waarden ingegeven door economische doelen enerzijds en maatschappelijke doelen anderzijds kunnen worden verzoend. VARIO trok gisteren een adviestraject daaromtrent op gang met een toelichting van prof. Christel Dumas van de ICHEC Brussels Management School. VARIO denkt dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN een perfect kader bieden om én een duurzame, op groei gebaseerde, economie én aandacht voor ons milieu én aandacht voor de sociale problematiek met elkaar in verzoening en daardoor versterking te brengen. Dit zal nieuwe technologie, innovatie en ondernemerschap vergen. De voortrekkers zullen hun kennis en technologie kunnen exporteren en er zich zo economisch voordeel mee doen. Daarom is het belangrijk naar de relanceplannen van onze handelspartners te kijken. VARIO bracht de budgettaire omvang en inhoudelijke klemtonen van deze relanceplannen samen in een overzichtstabel (hieronder te downloaden).