VARIO-voorzitter ondertekent Gezamenlijke Verklaring van Europese WTI-adviesraden voor een sterke en onafhankelijke Europese Onderzoeks- en Innovatieruimte

VARIO-voorzitter ondertekent Gezamenlijke Verklaring van Europese WTI-adviesraden voor een sterke en onafhankelijke Europese Onderzoeks- en Innovatieruimte

Op 10 november sprak VARIO virtueel met de voorzitters en secretarissen van 14 andere Europese adviesraden voor wetenschap, technologie en innovatie (WTI) op hun jaarlijkse bijeenkomst. Een belangrijk onderwerp was het effect van de coronacrisis op het WTI-beleid van de verschillende landen en op de werkprogramma’s van de adviesraden. Ook de toekomst van wetenschap in Europees verband stond centraal. Professor Birgitta Wolff, voorzitter van de Duitse Rectorenconferentie (HRK), lichtte een discussiestuk toe over de nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). De HRK stelt voor dat er een discussie komt over de fundamentele waarden van de ERA en over de openstelling van de ERA voor onderzoeksinstellingen uit de rest van de wereld. Tijdens de bijeenkomst ondertekende de VARIO-voorzitter, Lieven Danneels, met 11 andere adviesraden een gezamenlijke verklaring met daarin onder meer een oproep om de middelen voor onderzoek en innovatie in het Meerjarig Financieel Kader van de EU (MFK) te verhogen. Ze spraken meteen hun steun uit voor het (op hetzelfde moment) bereikte akkoord tussen het Duitse voorzitterschap en het Europees Parlement in dat verband, en manen de lidstaten aan dit snel goed te keuren. (zie ook ‘EU: Politiek akkoord Meerjarig Financieel Kader, meer geld voor Horizon Europe’).

Publicatie HRK (pdf)

Gezamenlijke verklaring (pdf)