VARIO vraagt Charles Michel steun voor een ambitieus Horizon Europe en Erasmus+ budget

VARIO vraagt Charles Michel steun voor een ambitieus Horizon Europe en Erasmus+ budget

In aanloop naar de Europese Top van 17 en 18 juli, heeft VARIO een brief gericht aan Europees Raadsvoorzitter Charles Michel om zijn ongerustheid uit te drukken over zijn voorstel om de verlaging van het Europese Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK-budget) voor een groot deel te verhalen op het budget voor het Horizon Europe programma (- 5 miljard euro) en op het budget voor Erasmus+ (- 3,4 miljard euro).

Met dit schrijven vraagt VARIO uitdrukkelijk zich bij de onderhandelingen niet te laten verleiden tot kortetermijnpolitiek maar net de lange termijn voor ogen te houden en te focussen op wat strategisch belangrijk is, nl. investeren in talent, onderzoek en innovatie. Dit acht VARIO cruciaal voor de competitiviteit van Europa en voor het Europese maatschappelijk welzijn in het algemeen. Onze belangrijkste strategische sector is deze van onze kennis, creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Dat heeft de coronacrisis nog maar eens aangetoond.

VARIO vraagt met deze brief steun voor een heroverweging van het voorstel van Negotiation Box, en voor een ambitieus Horizon Europe en Erasmus+ budget.