VARIO wil een grotere rol voor de Sustainable Development Goals in het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid

Minister Crevits onthaalt de aanbevelingen uit een eerste advies positief en formuleert een bijkomende vraag voor het vervolgtraject

VARIO advocates for a greater role for the Sustainable Development Goals in science, innovation and entrepreneurship policy

VARIO werkt in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De raad maakt vandaag een eerste, beknopt advies publiek (VARIO-advies 17), waarmee hij de grote relevantie van de SDG’s voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid onder de aandacht wil brengen.

VARIO formuleert drie aanbevelingen aan de Vlaamse Regering:

  1. Steun op een ambitieus, allesomvattend en coherent kader met de SDG’s als kompas en werk een heldere visie uit op de rol van wetenschap, innovatie en ondernemerschap voor alle doelstellingen binnen dit kader;
  2. Maak bedrijven meer bewust van de opportuniteiten die de SDG’s voor hen inhouden;
  3. Leer van de aanpak van onze benchmarklanden.

De relance na de covidcrisis en de grote hoeveelheid middelen die daarvoor worden vrijgemaakt, moeten worden aangegrepen om de maatschappelijke impact van wetenschap, innovatie en ondernemerschap verder te vergroten. VARIO vindt het positief dat de Vlaamse Regering en in het bijzonder minister van Innovatie Hilde Crevits, die beweging reeds hebben ingezet en wil hen daarbij verder ondersteunen. In het verdere traject onderzoekt VARIO hoe SDG’s opportuniteiten kunnen zijn om onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen te versterken en internationaal op de kaart te zetten.

In een schriftelijke reactie drukt minister Crevits haar appreciatie uit voor het werk van VARIO rond de SDG’s en meer specifiek voor de drie aanbevelingen in dit eerste advies. Minister Crevits vraagt VARIO om in het tweede advies bijkomend ook een visie te ontwikkelen op een goede beleidsmix tussen bottom-up steun, waar Vlaanderen in het verleden vooral heeft op ingezet, en meer thematische/missiegerichte steun.