Vlaams Indicatorenboek WTI 2021 vandaag online, met 20 nieuwe VARIO-kernindicatoren

Vlaams Indicatorenboek WTI 2021 vandaag online, met 20 nieuwe VARIO-kernindicatoren

Vandaag staat het nieuwe Vlaams Indicatorenboek WTI 2021 online, dat een bundeling biedt van de inzet en de resultaten die door de actoren in het Vlaams Wetenschaps-, Technologie- en Innovatielandschap zijn gerealiseerd. Het geeft een overzicht van de sterke punten van dit landschap, maar ook van de aandachtspunten die verdere inspanningen noodzaken. In elk geval tonen de resultaten aan dat inspanningen op vlak van wetenschap, technologie en innovatie voldoende continuïteit en niveau van inspanning vergen vooraleer zich te vertalen in relevante output en de eruit volgende welvaartscreatie. In deze editie vindt u ook de eerste invulling van de nieuwe VARIO-kernindicatorenset voor wetenschap en innovatie, die de raad in 2020 ontwikkelde. Een selectie van 20 kernindicatoren laat toe om structurele evoluties in het Vlaamse W&I landschap systematisch te volgen. Vier van de voorgestelde (sub)indicatoren moeten nog ontwikkeld worden en kunnen momenteel dus nog niet gemonitord worden. Binnenkort kan u daar meer over lezen in het VARIO-advies ‘Nulmeting van de VARIO-kernindicatorenset voor wetenschap en innovatie’, dat in voorbereiding is.

Vlaams indicatorenboek 2021

VARIO-advies 13