Vlaamse waterstofvisie ‘Europese koploper via duurzame innovatie’

Flemish hydrogen vision 'European frontrunner through sustainable innovation'

In een mededeling aan de Vlaamse Regering stelde minister van Innovatie Hilde Crevits vrijdag 13 november de Vlaamse Waterstofvisie voor. Zoals opgenomen in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 en de verschillende beleidsnota’s heeft Vlaanderen de ambitie om Europese koploper te worden in de waterstoftechnologie. ‘Voor Vlaanderen biedt waterstof heel wat economische en maatschappelijke opportuniteiten. Waterstof kan een belangrijke rol opnemen in onze energie- en klimaattransitie, en economische kansen creëren in de wereldwijde groeimarkt van waterstoftechnologie en waterstoftoepassingen.’ Om dit te verwezenlijken trekt de Vlaamse Regering de kaart van duurzame innovatie.

VARIO bracht dit jaar reeds de Vlaamse troeven in kaart voor het uitbouwen van een sterke waterstofeconomie. Met de opmaak van een waterstofvisie geeft de Vlaamse Regering gehoor aan één van de aanbevelingen van VARIO.

Vlaamse Waterstofvisie (pdf)

VARIO-advies 12: Strategische verkenning important projects of common European interest (IPCEI) deel I: waterstof

Persbericht waterstofnet