Vlaanderen aan de Europese top op gebied van O&O investeringen

Vlaanderen aan de Europese top op gebied van O&O investeringen

Vlaanderen is koploper op het gebied van O&O investeringen, blijkt uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen. In 2020 is 3,6% van het bbp door Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid geïnvesteerd in O&O. "Dit bevestigt de vaststelling dat Vlaanderen een echte kennis-gedreven economie en samenleving is. Innovatie is niet alleen een krachtig instrument om de crisis te overwinnen, maar ook om maatschappelijke uitdagingen, in het bijzonder op het vlak van milieu, energie en klimaat, aan te pakken”, aldus de reactie van minister Brouns. Van de totale O&O-bestedingen van 9,588 miljard euro komt 72% van de private sector en 28% van de overheid. Die verhouding blijft over de jaren heen ongeveer gelijk. Ook is het totale aantal voltijdse O&O-medewerkers gestegen met 2.075, oftewel 3,5%. Dat brengt het totaal in Vlaanderen op 61.358 voltijdse equivalenten. Vlaanderen behaalt zowel in 2019 als in 2020 de 3-procentnorm van Europa 2020, de strategie van de Europese Unie voor groei en werkgelegenheid. Zweden (3,53%), Oostenrijk (3,20%) en Duitsland (3,14%) zijn de enige andere EU-lidstaten die de norm ook halen. Het EU-gemiddelde in 2020 ligt op 2,2 %.

In de 3%-light nota 2022 van ECOOM, die op 30 juni 2022 werd vrijgegeven, wordt de totale O&O-intensiteit in Vlaanderen bekeken voor de periode 2010-2020 en kom je meer details te weten over de O&O investeringen in Vlaanderen en de situering in internationale context.

Nieuwsbericht Departement EWI
3% nota light