Vlaanderen doorbreekt 3%-norm O&O-bestedingen

Vlaanderen doorbreekt 3%-norm O&O-bestedingen

Voor het eerst doorbreekt Vlaanderen de norm van 3% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling. Alle bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Vlaanderen hebben in 2019 samen 3,35% van het bbp geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee zit Vlaanderen ver boven het Europees gemiddelde en staan we, na Zweden, op plaats 2 in Europa. Zo laten we landen als Oostenrijk en Duitsland achter ons. Het was onze voorganger, de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, onder voorzitterschap van Roger Dillemans, die aan de basis lag van de huidige 3%-norm toen hij in 2001 aan toenmalig EU-commissaris Philippe Busquin voorstelde om naar analogie van de Maastrichtnorm te streven naar een O&O-norm. Ook VARIO heeft steeds het belang benadrukt om vast te houden aan deze norm en is de opeenvolgende Vlaamse regeringen dankbaar het groeipad te hebben aangehouden. Dat het goed gaat met O&O en innovatie in Vlaanderen lieten het Europees en Regionaal Innovatie Scorebord 2021 van de Europese Commissie al zien. Die bespraken we vorige week in deze Update. Daar verwezen we onder meer naar het VARIO-advies van vorig jaar en aan welke knelpunten we nog verder moeten werken om van Vlaanderen een top innovatieve kennisregio te maken.

Nieuwsbericht Departement EWI

3% nota 2021 – ECOOM

VARIO-advies 14 ‘Naar de top van kennis- en innovatieregio’s in 2030’