Vlaanderen investeert in digitale datakluis voor elke burger

Vlaanderen investeert in digitale datakluis voor elke burger

Vlaanderen krijgt een platform op het internet waarin burgers hun persoonsgegevens veilig kunnen opslaan en waartoe ze derden, alleen met hun eigen uitdrukkelijke toestemming, toegang kunnen geven. De Vlaamse regering investeert 120.000 euro in de ontwikkeling van het platform. Vlaanderen is sinds 2018 een van de trekkers voor de ontwikkeling van een Interregionaal Platform voor Persoonlijke Data, met daarin ook een digitale kluis. VITO is als onderzoekscentrum internationale coördinator voor Vlaanderen, Oost-Nederland en het Finse Oulu. "Elke burger krijgt in dit platform een persoonlijke datakluis, waar alleen hij de sleutel van heeft", zegt de onderzoeksinstelling. Bovendien zouden de gegevens uit de kluizen ook onderzoek en ontwikkeling ten goede kunnen komen. "Die data worden nu onderbenut of worden soms zonder het medeweten van de burger gebruikt voor onbekende doeleinden. Door de ontwikkeling van een digitale kluis kan dit in de toekomst op een ethische en wettelijk verankerde manier gebeuren", luidt het.

Nieuwsbericht VITO